Tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang KCN – P1

2 years ago

Trong lch s nhân loi, bt k mt quc gia phát trin nào cũng phi

tri qua giai đon CNH, chuyn t nn kinh tế ch yếu là nông nghip lên kinh tế công nghip và thc hin HĐH nn sn xut nhm phát trin mnh

m các ngành công nghip mi và dch v. Vic Nhà nưc ta thu hi mt

phn din tích đt nông nghip chuyn sang phát trin công nghip trong

giai đon này là xu hưng tt yếu, xut phát t yêu cu CNH, HĐH nn kinh

tế đt nưc, vì li ích cng đng và vì li ích quc gia. Và mt trong nhng chính sách nhm thúc đy công nghip phát trin, phc v cho nhu cu

CNH, HĐH đt nưc nưc ta là xây dng và phát trin các KCN, các khu

chế xut, khu kinh tế m. S phát trin này có ý nghĩa rt quan trng, nó góp phn nâng cao năng sut lao đng; phát trin các ngành công nghip hin

đi, thu hút công ngh, phương pháp qun lý tiên tiến ca các nưc phát

trin; thúc đy phát trin ngành nông nghip và dch v, thúc đy chuyn

dch cơ cu các ngành kinh tế theo hưng hin đi; đáp ng nhu cu tiêu

dùng trong nưc và xut khu.

 

Bên cnh vic góp phn thc hin ch trương CNH, HĐH đt nưc,

thu hi đt nông nghip đ xây dng các KCN còn phc v cho chính yêu

cu phát trin ngành nông nhip và kinh tế nông thôn:

 

– Th nht, thông qua s phát trin ca công nghip, KCN, khu chế xut,

khu kinh tế m, h thng kết cu h tng kinh tế – k thut đưc hình thành,

ngày càng hoàn chnh, đng b và có cht lưng, to đà cho các ngành kinh tế khác, biến nhng vùng nông thôn vn lc hu, chm phát trin thành

nhng vùng đô th mi phát trin năng đng, hiu qu; thu hp khong cách

phát trin gia các vùng, khu vc kinh tế. Chng hn, vic phát trin công nghip, KCN s hình thành nhng tuyến đưng giao thông huyết mch,

nhng cng bin; hình thành mng lưi đin, mng lưi thông tin, các

trưng k thut…

Những thuận lợi của nghề phiên dịch tiếng Hàn

Bạn là người đam mê tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau từ các quốc gia, vì thế mong muốn của bạn là có thể trở thành một phiên dịch viên để tìm kiếm, làm giàu cho kho tàng ngôn ngữ học của mình. Sau đây, là một số thuận lợi khi bạn muốn tìm việc làm biên phiên dịch tiếng Hàn:  

+ Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

+ Hệ thống bảng chữ cái Hangeul của Hàn Quốc rất dễ học và dễ nhớ, đây chính là một thuận lợi đối với việc dịch thuật tiếng Hàn.

+ Một Hàn Quốc năng động, hiện đại, văn minh và nền ẩm thực hấp dẫn đang ngày càng phổ biển và nổi tiếng trên thế giới sẽ là điểm mạnh giúp cho nghề biên phiên dịch sẽ ngày càng mở rộng. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc làm tại các công ty Hàn Quốc ở Việt Nam và tại Hàn Quốc, mời các bạn tham khảo thêm tại website chuyên tuyển dụng nhân sự: Vieclambank.com 

.

Quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm

 Để tạo ra được một sản phẩm chất lượng, đó là cả một quá trình với sự đóng góp của nhiều công đoạn mà chủ yếu là dựa vào khâu sản xuất. Việc này không chỉ có ý nghĩa đối với lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp, đối với sự phát triển của nền kinh tế mà có ý nghĩa trực tiếp đối với người tiêu dùng. Như vậy, quá trình nâng cao việc làm sản xuất để có sản phẩm chất lượng như thế nào?

– Nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thương hiệu, khẳng định uy tín quốc gia. 

– Mở rộng thị trường trong nước, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. 

– Đáp ưng yêu cầu của người tiêu dùng, tất cả vì mục tiêu người Việt dùng hàng Việt để khẳng định uy tín.

Nhiều việc làm quản lý sản xuất đã được tìm thấy tại trang tuyển dụng trực tuyến Vieclambank.com

.

admin