Những lợi ích chung của việc thực hiện 5S

5 years ago

5S là một chương trình nâng cao năng suất phổ biến ở Nhật Bản và dần trở nên phổ biến trên nhiều nước khác. Nó bắt nguồn từ truyền thống của Nhật Bản, ở mọi nơi, trong mọi công việc, người Nhật luôn cố gắng khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự giác của người thực hiện các công việc đó. Người Nhật luôn tìm cách sao cho công nhân thực sự gắn bó với công việc của mình. Ví dụ trong phân xưởng người quản lý cố gắng khơi dậy ý thức trong người công nhân đây là “ công việc của tôi”, “ chỗ làm việc của tôi”, “ máy móc của tôi”, từ đó người lao động sẽ chấp nhận chăm sóc “ chiếc máy làm việc của mình”, “ chỗ làm việc của mình” và cố gắng để hoàn thành “ công việc của mình” một cách tốt nhất.

Khi chương trình 5S thực hiện thành công sẽ đưa lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cụ thể như sau:

 • Nơi làm việc trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn.
 • Tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến.
 • Mọi người trở nên kỷ luật hơn.
 • Các điều kiện hỗ trợ luôn sẵn sang cho công việc.
 • Chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn hơn.
 • Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc của mình.
 • Đem lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn.
 • Đẩy mạnh sản xuất.
 • Nâng cao chất lượng công việc.
 • Cắt giảm chi phí trong quá trình làm việc.
 • Giao hàng đúng hẹn.
 • Thúc đẩy tinh thần làm việc.
 • Môi trường làm việc an toàn.
 • Nâng cao uy tín công ty, tăng thêm khách hàng mới.
 • Thực hiện tốt 5S sẽ đóng góp cho các yếu tố PQCDSM:
 • Cải tiến năng suất ( P-Productivity)
 • Nâng cao chất lượng (Q-Quality)
 • Giảm chi phí (C-Cost)
 • Giao hàng đúng hẹn (D-Delivery)
 • Đảm bảo an toàn (M-Morale)

admin